Uspešno okončano akciono planiranje za 2014. godinu sa Republikom Srpskom

Delegacija Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije posetila je 26-27.11.2013. godine Banja Luku i Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske u cilju akcionog planiranja u omladinskom polju za 2014. godinu. Delegaciju Ministarstva omladine i sporta činili su Borivoj Janković, šef Odseka za strateške, normativne i analitičke poslove i Aleksandra Knežević, Rukovodilac grupe za međunarodnu saradnju , dok je Ministarstvo porodice, omladine i sporta predstavljala Branka Malešević, pomoćnica ministra, sa saradnicama Nelom Sladojević i Jelenom Karić. Obe strane konstatovale su da je Akcioni plan u omladinskom polju za 2013. godinu uspešno realizovan, te je odlučeno je da se u istom ritmu nastavi i tokom 2014. godine, kroz niz zajedničkih aktivnosti mladih sa obe strane Drine. Poseta je rezultirala konkretnim akcionim planom, sa nadom da će sve planirane aktivnosti zaista doprineti većoj mobilnosti, aktivizmu i informisanju mladih Republike Srbije i Republike Srpske. Zajednički akcioni plan rezultat je Sporazuma o specijalnim paralelnim vezama Republike Srbije i Republike Srpske, kao i Sporazuma o saradnji u oblasti omladine i sporta dva resorna ministarstva, i pokazatelj je obostrane želje da se saradnja u omladinskom polju intenzivira i konkretizuje u narednom periodu.
Top