Udovičić: Zapošljavanje i bezbednost mladih ostaju prioritet

Savet Evrope je ocenjivanje stanja omladinske politike u Srbiji izvršio na  zahtev Ministarstva omladine i sporta.

„Ministarstvo omladine i sporta samo je od Saveta Evrope zatražilo da da ocenu omladinske politike u Republici Srbiji. Želja nam je da njihova ocena i preporuke doprinesu još kvalitetnijem kreiranju i sprovođenju omladinske politike u našoj zemlji. Zapošljavanje i bezbednost mladih ostaju naš prioritet i na te segmente ćemo u narednom periodu usmeriti sve naše napore“, rekao je Vanja Udovičić.

Savet Evrope pohvalio je našu zemlju za sve što je do sada učinjeno za mlade. „Kako uvek ima prostora za još bolji rad, sve ono što je do sada možda nedostajalo, biće sastavni deo i Nacionalne strategije za mlade za period 2015-2025. Ministarstvo omladine i sporta intenziviraće saradnju sa partnerima na svim nivoima, od lokalnog do međunarodnog, nastaviće da podstiče snažan razvoj lokalne omladinske politike i nastojaće da mlade aktivnije uključi u sve procese donošenja odluka“, rekao ministar omladine i sporta.

Posebne pohvale u izveštaju odnose se na izuzetnu saradnju sa međunarodnim partnerima, pre svega Savetom Evrope. Omladinske organizacije iz Srbije su treću godinu zaredom lider u korišćenju sredstava Evropske omladinske fondacije, a Srbija je i jedan od lidera u sprovođenju kampanje za borbu protiv govora mržnje, koju je lično generalni sekretar Saveta Evrope proglasio jednim od prioriteta u radu Saveta Evrope. Zapažene su i aktivnosti Fonda za mlade talente, koji je dodelio više od 13 hiljada stipendija za studije u zemlji i inostranstvu i redovno sarađuje sa kompanijama, kako bi se obezbedili praksa i zaposlenje za mlade.

„Sve ovo su aktivnosti s kojima ćemo nastaviti i koje ćemo, u skladu s mogućnostima, proširiti kako bismo od Srbije napravili dobru zemlju za mlade“, poručio je ministar Udovičić.

Na predstavljanju izveštaja, predstavnicima institucija zaduženih za sprovođenje omladinske politike u Srbiji, ministarstava, kancelarija za mlade i omladinskih organizacija, obratili su se i direktor Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu Tim Kartrajt, vođa ekspertskog tima Saveta Evrope Eva Masarova i istraživač Saveta Evrope Hauard Vilijamson.  

Top