Udovičić – Ulaganjem u mlade ulažemo u našu sadašnjost i u budućnost Srbije

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić i predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež prisustvovali su danas osnivanju Saveta za omladinsko preduzetništvo u cilju pružanja podrške i pomoći mladima u započinjanju poslova i realizaciji ideja.

Ministar Udovičić je na otvaranju Konstitutivne sednice istakao da se ukupni napori Vlade Republike Srbije, poslovnog i nevladinog sektora na planu razvoja preduzetništva primećuju i osećaju, te da istraživanja pokazuju da je u Srbiji 2016. primetan porast broja mladih koji su zaposleni u odnosu na 2015. godinu za 4,3%, ali i porast onih koji bi želeli da započnu samostalan posao za 6 %. Ministar je naglasio da ulaganjem u mlade ulažemo ne samo u kvalitetniju današnjicu, već i  u budućnost Srbije.

„Čestitam Privrednoj komori Srbije na izuzetnim naporima koje ulažu da bi se stiglo do rezultata koje postižu u cilju povezivanja poslovnog, vladinog i nevladinog sektora ka povećanju zapošljivosti mladih. Formiranje ovog Saveta je jedan od koraka u tom pravcu.  Savetu želim puno uspeha u radu, a pre svega u povezivanju svih aktera koji se bave sprovođenjem omladinske politike na polju razvoja preduzetništva i preduzetničkog duha, motivisanjem mladih da otvore svoje kompanije kao i aktiviranjem investitora da ulažu u srpske startap-ove”, rekao je Udovičić. 

Ministar je najavio i potpisivanje Sporazuma o saradnji Ministarstva omladine i sporta i Privredne komore Srbije, tokom marta 2017. godine , a u cilju  sprovođenja zajedničkih aktivnosti na planu razvoja, sprovođenja, praćenja realizacije i promocije omladinske politike, sa posebnim akcentom na razvijanje usluga i mehanizama koji pospešuju profesionalni razvoj i zapošljivost mladih kroz saradnju sa privredom i udruženjima mladih, udruženjima za mlade i njihovim savezima.

„Namera Privredne komore Srbije je da kroz rad Saveta ojačamo preduzetnički duh, ohrabrimo mlade da se upuste u privatan biznis, povežemo njihovu energiju sa znanjem iskusnih“, ukazao je Čadež.


Predsednik PKS je objasnio da će se Savet baviti strateškim razvojem omladinskog preduzetništva, zastupanjem interesa preduzeća u prvih pet godina poslovanja, unapređenjem komunikacije i ambijenta za preduzetništvo, kako bi se mladi što efikasnije uključili u svet rada i smanjila nezaposlenost.

Članovi Saveta za omladinsko preduzetništvo su Erste Bank, Ernst & Young, CreITive OnoBikes, 30Hills, Slatko srce, GIZ, CityExpert, Privredni forum mladih, Udruženje mladih privrednika Srbije, Dostignuća mladih, SKONUS, AIESEC, Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu, Poslovno tehnološki inkubator tehničkih fakulteta, SEVEN, BOŠ, ICT Hub.

 

 

 

Top