Udovičić u okviru projekta za zapošljavanje mladih u Srbiji posetio kompaniju Neoplanta

Ministar Udovičić obišao je kompaniju  Neoplanta u okviru novog projekta za zapošljavanje mladih u Srbiji, koji je Ministarstvo omladine i sporta pokrenulo uz podršku predstavnika mladih iz saveza nevladinih  organizacija  KOMS  (Krovna  organizacija  mladih  Srbije)  i  NAPOR  (Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada).

Neoplanta je jedna je od devet kompanija koja posluje u okviru Nelt-a, koji je prošle godine potpisao povelju o saradnji, u okviru Konferencije „HR Business Arena 2014”, kojom se obavezao da će u naredne tri godine zapošljavati mlade ljude.

,,Jako mi je drago da je Nelt jedna od najtraženijih kompanija na tržištu rada, i da se mladi ljudi itekako bore da dobiju posao u ovoj kompaniji. Tendencija i strategija Vlade Republike Srbije je da ulaže u stočarstvo i poljoprivredu. Čuli smo da Neoplanta planira da na području Novog Sada i šire proširi svoje kapacitete, i to nam govori da je ovo kompanija koja je sigurna za poslovanje i koja ide uzlaznom putanjom i privlači mlade ljude“, rekao je Udovičić.

Neoplanta je četvrta kompanija sa čijim se rukovodstvom razgovaralo. Sastanku su prisustvovali ministar za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Aleksandar Vulin i predstavnici kompanija Nelt i Neoplanta.

,,Hvala Ministarstvu omladine i sporta što je pokrenulo projekat koji za cilj ima unapređenje zapošljavanja mladih. Neoplanta  danas zapošljava  800 ljudi,  od  kojih  je  oko  300 starosti  do 34 godine,  a očekujemo  dalji  trend  rasta  broja  zaposlenih.  Rado  zapošljavamo mlade  ljude,  ulažemo  u  njihov  razvoj  putem  obuka  i  seminara  i pružamo im šansu da ispolje svoj  potencijal  i  doprinesu još boljem poslovanju kompanije. Najveći izazovi sa kojima se suočavamo kada je  u  pitanju  zapošljavanje  mladih,  jeste  pronalaženje  kadrova  koji imaju specifična, posebna znanja, kao što su informatički tehničari i tehnolozi finalne prerade, kao i kadrovi koji imaju zanatske veštine, poput  mesara. Čast nam je što je Neoplanta, kao lider na tržištu mesa u Srbiji, dobila  mogućnost  da  učestvuje  u  projektu“, rekao je Slobodan Vasilić, izvršni direktor Neoplante.

U  oviru  projekta Ministarstva omladine i sporta planirano je 20-30 poseta vodećim kompanijama u Srbiji. Ideja je da  se  kroz   istraživanje  i  razgovor  sa   kompanijama   definišu  uzroci  slabe zapošljivosti mladih i pronađu metode koje će taj problem rešiti, kao i da se, kroz razgovor sa kompanijama, utvrde potrebe poslodavaca za određenim zanimanjima i kriterijumi koji se koriste pri zapošljavanju mladih. Krajnji i najvažniji cilj je izrada predloga Nacionalnog programa mera zapošljavanja mladih.

Top