Udovičić se sastao sa ruskim ministrom sporta

Na sastanku se razgovaralo o unapređenju formalne saradnje dveju zemalja, s obzirom na to da sporazuma na nivou resornih ministarstava do sada nije bilo. Ministarstvo omladine i sporta je pre nekoliko meseci pokrenulo inicijativu za formalno uspostavljanje saradnje u oblasti omladine i sporta, kroz potpisivanje Memoranduma o saradnji sa nadležnim institucijama Ruske Federcije. Ministar Udovičić je nakon današnjeg sastanka izjavio da su naišli na pozitivan stav s ruske strane po tom pitanju i da se nada dobrom ishodu.

On je rekao da se na sastanku razgovaralo o saradnji u oblasti sporta koja bi, između ostalog, obuhvatila razmenu sportista i iskustava, usavršavanje trenera i razvijanje sportske infrastrukture.

Top