Udovičić se sastao s organizatorima Parade ponosa     

Na sastanku je istaknuto da država Srbija radi sve što je u njenoj moći kako bi se stvorili uslovi što veće tolerancije i zaštite prava na različitost i individualnost. Zadatak svih činilaca društva je da kroz edukaciju i vaspitanje učine da Srbija bude zemlja u kojoj se te vrednosti uvažavaju, ne zbog Evropske unije, već zbog nas samih.

Poštovanje i unapređenje ljudskih prava se nikada ne smeju dovesti u pitanje, a država na deli pokazuje da zakoni moraju da se poštuju, kao i da svi oni koji se ogreše o zakon, za to moraju da odgovaraju.

Top