Udovičić sa Klaudijom Bokel: Bolja saradnja Srbije i MOK-a

Ministar Udovičić istakao je da je ovaj sastanak izuzetno značajan sa aspekta pozicioniranja Srbije u međunarodnim sportskim organizacijama.

Vanja Udovičić, Klaudija Bokel i Ernest kalah 2

„Nadam se intenziviranju i još boljoj saradnji sa Međunarodnim olimpijskim komitetom i nemačkim Olimpijskim sportskim savezom. Koristeći njihova iskustva možemo mnogo toga novog primeniti u Srbiji, pre svega u oblasti sportske infrastrukture“, rekao je Udovičić.

Top