Udovičić: Predlogom ovog zakona uvodimo red u sistem sporta!

“Mislim da svaka javna rasprava ima svoj doprinos u izradi što boljeg zakonskog rešenja koji će unaprediti sam sistem sporta i zbog toga je i moj lični cilj da budem prisutan na svakoj javnoj raspravi. Smatram da svaka sugestija koju smo danas ovde čuli može da pomogne u izradi što kvalitetnijeg zakonskog okvira”, rekao je ministar omladine i sporta Vanja Udovičić. On je istakao da je cilj da se kroz zakon o sportu, u meri u kojoj je to moguće, uredi i sistem sporta u školama i na univerzitetima. “Najviše pažnje poklanjamo sportu koji se odnosi direktno na decu. U ovom predlogu zakona uveli smo norme koje označavaju tačno ko i  kako može da radi sa decom kao i ograničenja koja se odnose na potpisivanje ugovora vezanih za sport ovog uzrasta. Želimo da ih zaštitimo i da  skrenemo pažnju roditeljima  koji olako pristaju na potpisivanje ugovora zbog teške ekonomske situacije, ali predlogom ovog zakona obuhvatili smo i sve druge važne segmente cistema sporta.”, poručio je ministar Udovičić.
Top