Udovičić o finansiranju srpskog sporta: Zakon je jedino merilo

Budžet od oko milijardu i šesto miliona dinara (1.605.559.500) plus stavka "rezerva" 75.309.500 dinara su na stolu. Koji su bili kriterijumi na osnovu kojih se odlučivalo o raspodeli sredstava, šta su prioriteti za predolimpijsku 2015. godinu, šta svako od sportskih institucija i granskih saveza treba da uradi za još bolje funkcionisanje... U intervjuu za "Sportski žurnal" Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta Srbije, odgovorio je na mnogo pitanja.

Poznato je da je budžet u odnosu na prošlu godinu smanjen za 5.6 odsto, da li je to i koliko uticalo na stvaranje novog?

Sport deli sudbinu svog naroda i države i bilo je neophodno smanjenje budžeta i u našem sektoru. Ipak, moram da istaknem da su i ovogodišnja sredstva dovoljna da naši sportisti imaju iste uslove kao i sportisti iz drugih zemalja i o tome se posebno vodilo računa, imajući u vidu da je ovo predolimpijska godina. Takođe, i ove godine finansiraće se rad svih 92 saveza koji su za to stekli uslove kako bi se sistem sporta očuvao. Ali najvažnije je da će glavni strateški ciljevi ostati isti i da će se oni realizovati uz racionalno korišćenje sredstava i domaćinski odnos onih koji tim sredstvima raspolažu.

Koji je bio reper za određivanje raspodele novca prema sportskim institucijama, savezima?

U sportu je sistem finansiranja iz budžeta postavljen na osnovu jasnih kriterijuma i procedura propisanih zakonom i pravilnikom o finansiranju. Komisija koju čine svi relevantni predstavnici sporta i države sačinila je predlog raspodele na osnovu dostavljenih predloga programa saveza vodeći računa da objektivni i realni zahtevi saveza budu zadovoljeni i da se prepoznaju objektivni prioriteti za finansiranje u ovoj godini.

U top deset prema kojima su izdvojena značajne sume novca su Olimpijski komitet (296 miliona), Sportski savez (116.700.00), Odbojkaški (110 miliona), Vaterpolo (88), Košarkaški (88), Teniski (74), Rukometni (63), Savez za školski sport (54), Atletski (50), Kajakaški (45)... Vodilja je bila?

To jesu organizacije u sistemu sporta koje su dobile značajna sredstva, jer upravo su oni ti koji imaju najveći broj prioritetnih aktivnosti, ali i najveći stepen odgovornosti. Kroz ove organizacije, prvenstveno OKS i SSS, se finansiraju upravo i programi sportista i aktivnosti granskih saveza koji su prioriteti ove godine, koja je inače i predolimpijska. O tome ko je, kako kažete u top 10, ne odlučujem ja, niti ma koji pojedinac, nego je odluka doneta nakon sveobuhvatnog sagledavanja svih potreba i na osnovu jasnih kriterijuma na predlog stručne komisije.

Izjavljivali ste „da je potrebno da čelni ljudi sportskih saveza znaju da njihove funkcije ne mogu da se svedu na trošenje novca koji im daje država, da moraju da budu i dobri menadžeri i da, iako je teško, nađu dodatna sredstva potrebna za funkcionisanje i rad saveza“. Što znači?

To znači da oni koji su preuzeli odgovornost i funkciju u savezima moraju ubuduće da se odgovorno ponašaju i učine sve da ti savezi funkcionišu, ali ne samo od sredstava koja dobijaju od države. Država ima ključnu ulogu u finansiranju gotovo svih nacionalnih granskih saveza. Većina saveza, čak preko 90 odsto, isključivo zavise od novca poreskih obveznika i sredstva dobijaju samo od države. Međitim, neophodno je da se to promeni i da se svi angažuju kako bi obezbedili dodatna sredstva i iz drugih izvora. Funkcije u savezima i uopšte u sportu ne smeju da budu samo statusne privilegije i beneficije, već i odgovornost i obaveza onih koji rukovode tim savezima da ti savezi nesmetano funkcionišu. Samo zajedničkim naporima možemo sistem sačuvati i učiniti ga boljim.

Na šta se odnodi izjava da je Ministarstvo i uprkos globalno teškoj finansijskoj situaciji, uspelo čak i da uštedi sredstva?

Odgovornost u trošenju novca poreskih obveznika i red su dve ključne reči. Racionalnim ponašanjem, štednjom, velikim angažovanjem ljudi iz ministarstva, uspeli smo i da uštedimo, a imamo najviše započetih izgradnji u sportskoj infrastrukturi, najviše završenih terena, trim staza, medelja... U prvom kvartalu ove godine biće isplaćen i dug sportistima za nacionalne nagrade. Napravljen je ogroman skok, jer šta smo zatekli kada smo došli i koliko dugova smo nasledili, zadovoljan sam - jer sada ćemo uspeti da vratimo sve te dugove, prvenstveno sportistima. Ovim Vlada šalje jasnu poruku da itekako vodi brigu o onima koji naciju čine ponosnom i promovišu svoju zemlju. U 2014. godini 560 sportista je dobilo nacionalna priznanja, podeljeno je 360 stipendija, finansirano je 96 saveza, a kroz kampove je plaćeno više od 20.000 pansiona.

SPORTISTI NE TREBA DA BRINU

Da li će se i koliko zakonske mere prema kažnjenim savezima odnositi na sportiste?

Svakako da če se odnositi i na sportiste u jednom deli, ali, učinili smo sve da zaštitimo sportiste od neodgovornosti ili grešaka pojedinaca i uprave u savezima, da njihove potrebe i aktivnosti budu zadovoljene. Tu prvenstveno mislim na prerspektivne i vrhunske sportiste kojima će biti obezbeđeni uslovi za nesmetane pripreme.

ZA RIO I AKTIVNOSTI SAVEZA

O preostaloj sumi novca, tzv. rezervi - za šta će se koristiti taj izvor?

Prvenstveno imamo u vidu da je ovo predolimpijska godina koja je nama jako važna. Moramo da imamo sredstva kojima možemo da obezbedimo sportistima pripreme i takmičenja, ali taj broj u ovom trenutku, iz objektivnih razloga, ne znamo decidno. Pored toga, ova sredstva u sistemu koji je živ kao što je sistem sporta, služiće za one aktivnosti saveza koje se u toku godine objektivno prepoznaju kao prioritetne.

Izvor: Sportski žurnal

Top