Treća evropska konvencija o omladinskom radu - Sa mladima za mlade

Treća evropska konvencija o omladinskom radu, na kojoj je učestvovalo 1000 predstavnika 50 država, održana je u onlajn formatu, u periodu od 7. do 10. decembra 2020. godine, u organizaciji nemačkog saveznog ministarstva za porodična pitanja, starije građane, žene i omladinu.

Delegaciju Srbije činilo je 15 učesnika, predstavnika Ministarstva omladine i sporta,  Nacionalne asocijacije praktičara omladinskih radnika (NAPOR), Fondacije Tempus, Krovne organizacije mladih Srbije, Ekološkog centra ,,Radulovački“ i Regionalne kancelarije za saradnju mladih, a šef delegacije bila je savetnica ministra omladine i sporta, Snežana Klašnja.

Cilj konvencije bio je izrada Deklaracije o omladinskom radu, kroz učešće svih zainteresovanih strana i uz uvažavanje postojećih dokumenata  Evropske komisije i Saveta Evrope o omladinskoj politici i omladinskom radu, sa posebnim osvrtom na nedavno usvojenu  Evropsku Agendu o omladinskom radu .

Konvenciju su otvorili najviši predstavnici Evropske unije i Saveta Evrope, Franciska Gifej, ministarka zadužena za mlade u SR Nemačkoj, Maria Gabriel, evropska komesarka za inovacije, istraživanja, kulturu, obrazovanje i mlade i Snežana Samardžić-Marković , direktorka Direktorata za demokratiju Saveta Evrope. 

Ova konvencija uvod je u Bonski proces, tokom koga će se raditi na uključivanju omladinskog rada u dokumenta javnih politika u svim zemljama,  u skladu sa evropskim okvirom i nacionalnim prioritetima.  U Srbiji se ovaj proces poklapa sa planiranim aktivnostima na donošenju izmena i dopuna Zakona o mladima i ažuriranju postojeće Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine, kao i izradom Akcionog plana za njeno sprovođenje.

Kao rezultat četvorodnevnog rada, nastala je Deklaracija o omladinskom radu. https://www.eywc2020.eu/downloads/doctrine/WebforumVeranstaltungenWebsiteBundle:Media-file-54/3rdEYWC_finaldeclaration.pdf

 

 

Top