Srbija jača borbu protiv nameštanja sportskih takmičenja

„Predložićemo da se nadležnosti Nacionalnog saveta prošire i na koordinaciju svih činilaca relevantnih za borbu protiv nameštanja rezultata sportskih takmičenja“, rekao je ministar omladine i sporta Vanja Udovičić na konferenciji ministara sporta zemalja Saveta Evrope.

Ministar Udovičić je, u ime Srbije, potpisao Konvenciju protiv nameštanja sportskih rezultata, čime je zavšrena konferencija u Švajcarskoj.

„Srbija je već u svom Krivičnom zakoniku jasno definisala dogovaranje ishoda takmičenja kao krivično delo, a novim izmenama zakona naša legislativa biće u potpunosti usaglašena s preporukama konvencije kojoj smo pristupili“, kazao je ministar sporta.

Konvencija protiv nameštanja sportskih rezultata nastala je s ciljem da se Evropa ujedini u borbi protiv narušavanja regularnosti takmičenja. Konvencija daje strateški okvir za saradnju evropskih zemalja u oblasti sporta i razvoj sporta baziran na vladavini prava, ljudskim pravima i sportskoj etici.

Konvencija predviđa uspostavljanje dijaloga i saradnje između predstavnika državnih institucija, sportskih organizacija, organizatora takmičenja i struktura koje se bave klađenjem u sportu, kako bi se brže i efikasnije došlo do mehanizama za sprečavanje nameštanja rezultata.

 
Top