Sastanak ministra Udovičića i stalne koordinatorke UN u Beogradu Fransoaz Žakob – Sve bolji položaj mladih u Srbiji je zajednički prioritetni cilj

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić sastao se danas sa stalnom koordinatorkom Ujedinjenih nacija u Beogradu gospođom Fransoaz Žakob i tom prilikom razgovarao o saradnji u oblastima omladine i sporta, predviđenom Okvirom saradnje Ujedinjenih nacija u oblasti održivog razvoja 2021-2025.

Tokom prijateljskog i konstruktivnog razgovora ministar Udovičić naglasio je da se u Srbiji uveliko i temeljno radi na izmenama i dopunama Zakona o mladima, reviziji Nacionalne strategije za mlade i izradi pripadajućeg Akcionog plana, uz širok konsultativni proces i učešće mladih i omladinskih organizacija, ali i u skladu sa Agendom 2030 i njenim ciljevima održivog razvoja. Tokom definisanja ciljeva i mera budućeg dokumenta, pripremljena je i uporedna analiza Nacionalne strategije za mlade 2015‒2025 i međunarodnih i nacionalnih strategija i programa u oblasti omladinske politike i urađene su ex-ante i ex-post analize. Ministar je istakao da se na radu svakog dokumenta koji se odnosi na budući status mladih pristupa sa posebnom pažnjom i kroz otvorenu komunikaciju sa predstavnicima mladih o temama koje su u njihovom fokusu.

Sagovornici su razmatrali i brojne modalitete dalje saradnje Ministarstva omladine i sporta sa UN agencijama, u aktivnostima usmerenim na mentalno zdravlje mladih, unapređenje zdravstvene pismenosti, prevenciju rodno zasnovanog nasilja i promociju reproduktivnog zdravlja i zdravstveno bezbednog ponašanja, te  promociju zdravih životnih navika, fizičke aktivnosti i reproduktivnog zdravlja među mladima.

 

Top