Sa sportskim savezima o programskom finansiranju i korišćenju međunarodnih fondova

Prva u nizu obuka koja ima za cilj osnaživanje kapaciteta predstavnika sportskih saveza za pripremu i sprovođenje projekata iz oblasti međunarodne saradnje, kao i upoznavanje sa osnovnim elementima programskog budžetiranja.

12789696_10209042681368896_919902096_o

Predstavnici sportskih saveza bili su u prilici da se upoznaju sa procesom planiranja i upravljanja projektima i pripreme za izradu osnovnih elemenata predloga projekata u oblasti sporta. Obuka je pored praktičnih znanja o pripremi predloga projekata, obuhvatila i informativnu sesiju o dostupnim međunarodnim izvorima finansiranja, konkretnim uslovima za konkurisanje i drugim temama od interesa za sportski sektor.

Pored tema koje se tiču planiranja i upravljanja projektima, predstavnicima sportskih saveza predstavljen je i novi programski način finansiranja sportskih saveza.

12776696_10209042682208917_215239034_o

Sa polaznicima treninga radili su načelnik Odeljenja za praćenje i podršku programima za razvoj sporta dr Mirko Kantar i rukovodilac Grupe za međunarodnu saradnju Ministarstva omladine i sporta Aleksandra Knežević, uz podršku trenerskog tima Beogradske otvorene škole.

U narednom periodu biće organizovane još dve obuke, budući da je namera da svi sportski savezi prođu navedeni trening.

Top