Rezultati Javnog konkursa za sufinansiranje programa i projekata u oblastima omladinskog sektora koji su odobreni od strane Evropske komisije i drugih međunarodnih donatora

Ministarstvo omladine i sporta donelo je odluku o dodeli finansijskih sredstava za programe i projekte u oblastima omladinskog sektora koji su odobreni od strane Evropske komisije i drugih međunarodnih donatora.

S ciljem unapređenja međunarodne i regionalne saradnje u oblasti omladine i osnaživanja mladih za veće učešće u društvu i međunarodnoj zajednici, kao i stvaranja uslova za sufinansiranje projekata odobrenih od strane Evropske komisije i drugih međunarodnih donatora, koji su usmereni ka aktivnom učešću mladih u realizaciji Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine u oblasti međunarodne saradnje, Ministarstvo omladine i sporta je u okviru Javnog konkursa za sufinansiranje programa i projekata u oblastima omladinskog sektora koji su odobreni od strane Evropske komisije i drugih međunarodnih donatora koji je raspisan 18. avgusta 2017. godine, na osnovu predloga komisije, od pristiglih 8 predloga, odabralo 6 projekata koji će se finansirati u ukupnom iznosu od 2.489.500,00 dinara.

Rezultate javnog konkursa možete preuzeti OVDE.

Top