Rezultati Javnog konkursa za razvoj i sprovođenje omladinske politike

Ministarstvo omladine i sporta donelo je odluku o dodeli finansijskih sredstava za programe i projekte podrške razvoju i sprovođenju omladinske politike.

S ciljem pružanja podrške za razvijanje sektorskih politika i jačanje međusektorske saradnje, unapređenje formalnog i neformalnog obrazovanja mladih radi sticanja praktičnih znanja i veština; podizanje kapaciteta udruženja mladih i kancelarija za mlade za ostvarivanje međunarodne saradnje i korišćenje fondova, Ministarstvo omladine i sporta je u okviru Javnog konkursa za razvoj i sprovođenje omladinske politike koji je raspisan 30. aprila 2018. godine, na osnovu predloga komisije, od pristiglih 11 predloga, odabralo 3 programa koji će se finansirati u ukupnom iznosu od 19.998.700,00 dinara, i to:

oblast 1: podrška aktivnom učešću mladih, razvoju međuresornih programa i umrežavanje svih aktera omladinske politike kroz aktivno učešće mladih na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou; jačanje kapaciteta organizacija mladih i za mlade, pojedinaca i drugih aktera omladinske politike; podsticanje regionalne omladinske saradnje i razmene s ciljem da se promovišu ideje pomirenja, tolerancije i druge evropske vrednosti; uvođenje modela struktuiranog dijaloga; zagovaranje unapređenja procedura i politika za aktivno učešće mladih u društvu i veću zapošljivost i bezbednost mladih,  podržaće se jedan program u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 dinara;

oblast 2 standardizacija omladinskog rada kroz akreditaciju novih udruženja, profesionalizaciju ljudskih resursa, priznavanje i prepoznavanje omladinskog rada na nacionalnom i lokalnom nivou, razvijanje onlajn alata za omladinski rad i neformalno obrazovanje, razvoj grupa za podršku omladinskim radnicima/cama, informisanje javnosti o omladinskom radu i njegovom značaju, podržaće se jedan program u ukupnom iznosu od 6.500.000,00 dinara;

oblast  3: podizanje kapaciteta koordinatora kancelarija za mlade, analiza rada i ispunjenosti standarda rada KZM i predlaganje mera za njihovo dostizanje;  razvoj servisa u kancelarijama za mlade i podrška otvaranju novih kancelarija za mlade;  podrška izradi/reviziji lokalnih strateških dokumenata i uspostavaljnju funkcionalnih i održivih saveta za mlade i  aktivnosti za ostvarivanje međunarodne saradnje, podržaće se jedan program u ukupnom iznosu od 6.498.700,00 dinara;

Rezultate Javnog konkursa za razvoj i sprovođenje omladinske politike možete preuzeti OVDE.

Top