Rezultati Javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade i programa „Mladi su zakonˮ

Ministarstvo omladine i sporta donelo je odluku o dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora.

U cilju sprovođenja ciljeva Nacionalne strategije za mlade, kao i pružanja podrške u realizaciji omladinskih volonterskih projekata i organizovanju međunarodnih volonterskih kampova, Ministarstvo omladine i sporta nastavlja da pruža podršku udruženjima mladih, udruženjima za mlade i njihovim savezima u sprovođenju različitih omladinskih aktivnosti kako bi se povećalo aktivno učešće mladih u društvu i podstakla njihova uključenost u razvoj omladinske politike u Srbiji.

Ministarstvo omladine i sporta je u okviru Javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade i programa „Mladi su zakonˮ koji je raspisan 3. februara 2017. godine, na osnovu predloga komisije, od pristiglih 138 predloga projekata, odabralo 50 projekata koje će finansirati u ukupnom iznosu od 67.839.040,00 dinara.

Za realizaciju dela konkursa A-1: sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade, obezbeđeno je 43.600,00 dinara za sprovođenje 36 projekata iz sledećih oblasti: obrazovanje, vaspitanje i obuka; aktivizam i aktivno učešće mladih; zdravlje, blagostanje, populaciona edukacija mladih; bezbednost; socijalna uključenost; informisanje i kultura i kreativnost mladih. Za realizaciju dela konkursa A-2: Podsticanje omladinskog aktivizma, zdravlja, rekreativnog sporta i bezbednosne kulture mladih odabran je jedan projekat ukupnom iznosu od 2.940.000,00 dinara koji će se realizovati u saradnji sa savezima/udruženjima odabranim na Javnom konkursu za razvoj i sprovođenje omladinske politike: Nacionalnom asocijacijom praktičara/ki omladinskog rada, Krovnom organizacijom mladih Srbije i Nacionalnom asocijacijom kancelarija za mlade.

Za realizaciju dela konkursa B-1: Podrška sprovođenju omladinskih volonterskih projekata i volonterskih kampova na teritoriji odabrane grupe okruga finansiraće se 12 projekata u ukupnom iznosu od 14.338.640,00 dinara, dok će se za deo konkursa B-2: Podrška koordinisanom sprovođenju nacionalnog programa „Mladi su zakonˮ finansirati jedan projekat u ukupnom iznosu od 6.960.400,00 dinara.

Rezultate Javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade i programa „Mladi su zakonˮ možete preuzeti OVDE.

Pitanja u vezi sa rezultatima konkursa možete uputiti putem mejla: konkursi.omladina@mos.gov.rs ili telefona: 011 313 09 18.

Čestitamo svim podnosiocima projekata kojima su odobreni projekti za realizaciju i želimo puno uspeha u sprođenju istih.

Top