Regionalna kancelarija za mlade – bolja saradnja

Pomoćnica ministra omladine Snežana Klašnja ocenila je da je prednost Regionalne kancelarije za mlade udruživanje, razmena ideja, upoznavanje i rad na zajedničkim projektima, čime pomažu ekonomskom razvoju regiona u celini.

"Francusko-nemačka kancelarija je osnovana 1963. godine, za kratko vreme ih ne možemo dostići, ali verujemo da ćemo za naše naredne 53 godine postići i više", rekla je Klašnja koja očekuje da kancelarija započne sa radom nakon Pariske konferencije, u julu.

Panel

Prema njenim rečima, njihova iskustva pokazuju koliko je važno da se mladi povezuju, razmenjuju iskustva i prave zajedničke programe i projekte.

"Mladi su snaga koja vuče sve zemlje ka ekonomskom i socijalnom boljitku. Imali smo nerazumevanja koje upravo ovim pokušavamo da prevaziđemo i mislim da su mladi oni koji to mogu najbolje da urade", navela je Klašnja.

Ambasada_1

I zamenici ambasadora Nemačke i Farncuske u Srbiji na ličnom primeru potvrđuju korist od takve saradnje.

"Rezultati se ne vide u nekoliko meseci, čak ni nekoliko godina. Potrebno je mnogo hrabrosti političara, jaka volja civilnog društva, zato mi podržavamo radnu grupu za formiranje takve kancelarije na Zapadnom Balkanu", rekao je Deni Duveno, zamenik ambasadora Francuske, dok je zamenik ambasadora Nemačke Aleksandar Jung Školska dodao da univerzitetska razmena vodi do toga da ti mladi ljudi traže posao i u drugim zemljama.

Večera sa ministrom_1

Kancelariju za razmenu i saradnju mladih činiće mladi iz Albanije, BiH, Crne Gore, Makedonije, Srbije i Kosova, a regionalni centar biće u Tirani. Biće osnovana po ugledu na Kancelariju za mlade Francuske i Nemačke koja je osnovana posle Drugog svetskog rata i do danas broji više od 180 stipendijskih projekata u kojima je učestvovalo više od osam miliona mladih dve zemlje.

Top