Raspisan konkurs za generalnog sekretara Regionalne kancelarije za saradnju mladih

Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RKSM), koja predstavlja insitiucionalni mehanizam za saradnju mladih Zapadnog Balkana, raspisala je danas, po drugi put od osnivanja 2016. godine, konkurs za generalnog sekretara. Misija RKSM je:

 Da podrži regionalnu razmenu mladih i njihovu razmenu ideja, kao osnove budućih perspektiva za saradnju u regionu, zasnovanih na vrednostima suživota, tolerancije i poštovanja ljudskih prava i raznolikosti, kao i posvećenosti inkluziji i bezbednosti;
 Da intenzivira regionalnu saradnju mladih i institucija koje se bave mladima i da obezbedi implementaciju zajedničkih programa za mlade koji se
fokusiraju na principe demokratskog upravljanja, održivog ekonomskog razvoja, obrazovanja i inovacija;
 Da koordinira saradnju mladih na Zapadnom Balkanu.

Pozivamo vas da više o samoj RKSM, kao i o uslovima i trajanju konkursa za generalnog sekretara, detaljne infomacije pronađete na https://www.rycowb.org/ .

U skladu sa Statutom Regionalne kanclerije za saradnju mladih, nacionalnost generalnog sekretara se rotira na način koji uključuje sve ugovorne strane. Imajući u vidu da je trenutni generalni sekretar RKSM iz Srbije, kandidati iz ove ugovorne strane ne mogu da apliciraju za poziciju generalnog sekretara.

Top