Radovi na rekonstrukciji atletske staze na Gradskom stadionu u Subotici

Još jedan od projekata na poboljšanju sportske infrastrukture u Srbiji je u toku, radovi na Gradskom stadionu u Subotici – rekonstrukcija atletske staze, svlačionica i sanitarnih prostorija, teku po planu. Za potrebe renoviranja ovog stadiona Ministarstvo omladine i sporta izdvojilo je 67.040.000 dinara.

Projekat rekonstrukcije obuhvata postojeću neuslovnu atletsku stazu u savremenu atletsku stazu sa ispoštovanim zahtevima međunarodne atletske federacije za takmičenja međunarodnog ranga, atletskih borilišta, kao i rekonstrukciju svlačionica i sanitarnog čvora smeštenih ispod dela tribina. Staza se sastoji od 8 traka za trčanje, jamom za trke stipl čez i sa pripadajućim atletskim borilištima za atletska bacanja i skokove. U sklopu atletske staze projektovana je i rekonstrukcija pripadajuće atmosferske kanalizacije i potrebno izmeštanje delova zalivne mreže fudbalskog terena.

Takođe, projektovani su novi ivičnjaci, izravnjavajući i završni asfaltni slojevi atletske staze, kompletno nova atletska borilišta za daljinske skokove, jama za stipl, krugovi za bacanja a postojeći travnati teren se zadržava. U svlačionici i sanitarnom čvoru vrši se zamena svih podnih i zidnih obloga, unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije, kao i zamena spoljnog voda kanalizacije do postojećeg sabirnog, revizionog šahta. U toku je izvođenje radova na iskopu zemlje ispod borilišta, demontaža sanitarnih blokova, obijanje pločica sa zidova u mokrim čvorovima, kao i demontaža ograde na tribinama.

Početkom jula Ugovor o izvođenju radova na Gradskom stadionu u Subotici potpisan je od strane Ministarstva omladine i sporta, grada Subotice i nosioca posla „SMB-Gradnjaˮd.o.o., a rok za završetak radova, je 105 dana od uvođenja izvođača.

Top