Promocija globalnog obrazovanja u Srbiji

Svečano su je otvorili državni sekretar za omladinu i nacionalni koordinator za globalno obrazovanje Nenad Borovčanin, direktor Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu Tim Kartrajt i izvršna direktorka Centra za omladinski rad Danijela Radić.

Tom prilikom, Borovčanin je istakao značaj bavljenja globalnim obrazovanjem, budući da se ono odnosi na prihvatanje realnosti i raznolikosti sveta i razvijanje svesti o tome da svi imaju jednaka prava. Ukazao je da globalno obrazovanje obuhvata razvojno obrazovanje, obrazovanje za ljudska prava, obrazovanje za mir i prevenciju konflikata, obrazovanje za održivi razvoj i interkulturno obrazovanje, što je u potpunosti kompatibilno sa ciljevima i principima zakonskih i strateških dokumenata u omladinskom sektoru u Srbiji.

Globalno obrazovanje u Srbiji

Konferencija „Globalno obrazovanje u Srbiji“ imala je za cilj da okupi sve zainteresovane strane u polju globalnog obrazovanja iz Srbije, kao i regionalne i međunarodne eksperte kako bi zajedno doprineli početku konsultacija na ovu temu, kao i kreiranju preporuka kada je u pitanju razvoj globalnog obrazovanja u Srbiji. Programom je predviđeno da konferencija obezbedi prostor za razmenu iskustava kad je u pitanju globalno obrazovanje i njegovi različiti aspekti, te je posebna pažnja posvećena izlagačima iz Slovenije i Crne Gore.

Globalno obrazovanje u Srbiji

Takođe, konferencija je bila dobra prilika za Ministarstvo omladine i sporta da prikaže šta je do sada urađeno na polju globalnog obrazovanja. U periodu od 2012. do 2015. godine, u saradnji sa udruženjima mladih i za mlade i Kancelarijama za mlade sproveden je niz aktivnosti - obuke za mlade nastavnike, aktivnosti koje promovišu međugeneracijsku solidarnost, multikulturalne razmene mladih, aktivnosti usmerene na održivi razvoj i niz drugih.

Globalno obrazovanje u Srbiji

Ministarstvo omladine i sporta ostaje posvećeno sprovođenju globalnog obrazovanja u narednim godinama. Stoga je tokom konferencije svim prisutnima upućen poziv da se zajednički obeleži Nedelja globalnog obrazovanja od 14. do 22. novembra i to pod sloganom: Jednake šanse u praksi!

Top