Pripreme za održavanja druge konferencije Model OEBS-a za mlade

Delegacija Ministarstva spoljnih poslova Švajcarske posetila je Ministarstvo omladine i sporta radi planiranja druge konferencije Model OEBS-a za mlade, koja će se održati u Beogradu od 8. do 10. jula ove godine. Tamara Mona, predstavnica Švajcarske, koju je primila pomoćnica ministra za omladinu Snežana Klašnja, izrazila je zadovoljstvo zbog toga što je pitanje mladih jedan od prioriteta zajedničkog predsedavanja i istakle da je ovo prilika za podsticanje aktivnog učešća mladih u društvu. Snežana Klašnja je na sastanku naglasila da je ostvarena bliska saradnja sa Švajcarskom, koja predsedava ove godine, i da su obavljene zajedničke pripreme za predsedavanje dve države. Na sastanku Stalnog saveta OEBS-a u Beču, održanog 02. jula 2013. godine, ministarstva spoljnih poslova Srbije i Švajcarske su predstavila Zajednički radni plan za 2014. i 2015. godinu, a jedan od prioriteta plana su upravo mladi. Tokom ove godine predviđeno je oragnizaovanje tri konferencije Model OEBS-a za mlade, gde će predstavnici mladih iz 57 zemalja kroz simulaciju rada Stalnog saveta i Ministarskog saveta OEBS-a usaglašavati dokument Akcionog plana za mlade. Prva konferencija Model OEBS-a za mlade održana je u Beču početkom godine.
Top