PREDSTAVLjANjE REZULTATA PROJEKTA “KARIJERA PO MERI MLADIH“

organizaciji Centra za vođenje karijere i savetovanje Beogradske otvorene škole u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta danas je u Beogradu održana Konferencija „Karijera po meri mladih“ povodom završetka istoimenog projekta i predstavljanja rezultata merenja efekata karijernog vođenja i savetovanja po zapošljivost mladih. Događaj koji je okupio predstavnike državnih organa, univerziteta i škola, kancelarija za mlade, civilnog sektora i domaće stručnjake otvorila je pomoćnica minista u Ministarstvu omladine i sporta, Snežana Klašnja. Obraćajući se prisutnima, pomoćnica se naročito osvrnula na pionirski poduhvat u realizaciji projekta, budući da je po prvi put u Srbiji razvijena metodologija za merenje i praćenje efekata karijernog vođenja i savetovanja po zapošljivost mladih, i istakla važnost kancelarija za mlade u karijernom informisanju mladih. Projekat „Karijera po meri mladih – podizanje kapaciteta kancelarija za mlade za pružanje usluga i merenje efekata karijernog vođenja i savetovanja po zapošljivost“ realizovala je Beogradska otvorena škola uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta, sa ciljem da doprinese unapređenju kvaliteta i dostupnosti karijernog vođenja i savetovanja za mlade u zemlji kroz razvoj i merenje efekata karijernog vođenja i savetovanja. U samom projektu učestvovalo je preko 200 mladih iz pet različitih gradova i opština u zemlji, a rezultati merenja efekata biće dostupni i široj javnosti putem elektronske brošure.
Top