Predstavljanje radnog nacrta Nacionalne strategije za mlade 2015-2025

Za potrebe izrade strategije Vlada RS je u julu formirala i Radnu grupu za izradu Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje sa osnovnim zadatkom da izradi Nacionalnu strategiju za mlade za desetogodišnji period i Akcioni plan za tri godine sprovođenja strategije.

Radna grupa ima 53 člana (33 imenovana člana, a 20 članova grupe imenovano po javnom pozivu koji je raspisalo Ministarstvo omladine i sporta). Grupa je podeljena na osam predloženih tematskih grupa: zapošljavanje i preduzetništvo, obrazovanje i obuka, zdravlje i blagostanje, participacija i aktivizam, mobilnost i informisanje, socijalna inkluzija, kreativnost i kultura i bezbednost. Nakon višenedeljnih intenzivnih aktivnosti, Radna grupa je izradila radni nacrt Nacionalne strategije za mlade 2015-2025 koji ovim putem stavljamo na uvid mladima i celokupnoj javnosti i koji možete preuzeti OVDE. Prevod radnog nacrta na engleski jezik dostupan je OVDE.

U cilju široko konsultativnog procesa, Ministarstvo omladine i sporta organizuje i niz okruglih stolova od 3. do 20. oktobra u nekoliko gradova Srbije. Raspored okruglih stolova možete pogledati OVDE.

Budući da želimo da čujemo mišljenja svih grupa mladih, formalnih i neformalnih, kao i svih drugih zainteresovanih strana, pozivamo sve zainteresovane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju okruglim stolovima, a koji imaju dopune ili sugestije na radni nacrt Nacionalne strategije za mlade 2015-2025 da svoje komentare dostave popunjavanjem upitnika dostupnog OVDE.

Još jednom pozivamo sve zainteresovane da uzmu aktivno učešće u ovom procesu i da svoje komentare do 22. oktobra dostave na imejl adresu omladina@mos.gov.rs.

Top