Poziv za učešće u sagledavanju ostvarenosti Nacionalne strategije za mlade u 2015. godini

Osnovni cilj izrade ovog izveštaja je sagledavanje ostvarenosti aktivnosti, očekivanih rezultata i strateških ciljeva u prethodnoj kalendarskoj godini, koje prema Nacionalnoj strategiji za mlade za period od 2015. do 2025. godine i Akcionom planu za njenu primenu u periodu od 2015. do 2017. godine sprovodi Ministarstvo omladine i sporta uz učešće organa nadležnih za posebne oblasti u omladinskom sektoru i svih drugih subjekata omladinske politike na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou.

Imajući u vidu da je Akcionim planom za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade prepoznat širok krug učesnika u realizaciji aktivnosti, Ministarstvo omladine i sporta ovim putem poziva sve zainteresovane aktere da do 10. decembra 2016. godine popunjavanjem upitnika - link za upitnik, i uputstvo, doprinesu izradi sveobuhvatnog i kvalitetnog izveštaja o ostvarenosti Nacionalne strategije za mlade u 2015. godini.

OVDE možete preuzeti Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2017. godine.

Top