Poziv za angažovnje eksternih ocenjivača za grant šemu „Razvoj inovativnih, integrisanih usluga prilagođenih mladima i modeli aktivne inkluzije”

Ministarstvo finansija, CFCU sektor je 6. juna 2018. godine objavio poziv za prijavljivanje nezavisnih eksternih ocenjivača za grant šemu „Razvoj inovativnih, integrisanih usluga prilagođenih mladima i modeli aktivne inkluzije”, koju finansira Evropska unija.

Svi zainteresovani, mogu se prijaviti do 15. juna ove godine, do 15 časova.

Dodatne informacije o uslovima i načinu prijave dostupne su preko linka http://www.cfcu.gov.rs/tag.php?tag=radnamesta

Navedena grant šema je deo projekta IPA 2014 „Zapošljivost mladih i aktivna inkluzija”, na kojem je Ministarstvo omladine i sporta partner Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

 

Top