Poziv školama za dostavljanje prijava za učešće u projektu “Sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema Republike Srbije”

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, UNICEF i Centar za obrazovne politike pozivaju škole da dostave svoje prijave za učešće u projektu “Sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema Republike Srbije”. Cilj projekta je da doprinese smanjenju osipanja i ranog napuštanja škole dece i mladih kroz uspostavljanje i sprovođenje mehanizama za ranu identifikaciju učenika u riziku od osipanja, reagovanje i realizaciju efikasnih mera prevencije i intervencije na nivou škole.

Opis projekta, bliže uslove konkurisanja i spisak gradova i opština iz kojih se škole mogu prijaviti možete naći u Pozivu.

Prijavljivanje se vrši popunjavanjem obrazaca i slanjem elektronskim putem na adresu prevencijaosipanja@cep.edu.rs

Rok za dostavljanje prijava je 14.05.2014. godine do 17:00 časova.
Top