Potrebne kvalitetne usluge za mlade u lokalnim zajednicama

Učesnike skupa, čiji je cilj bio da ukaže na značaj poboljšanja kvaliteta usluga za mlade u lokalnim zajednicama, i važnost zapošljavanja mladih za razvoj privrede i društva, na samom početku je pozdravio ministar omladine i sporta Vanja Udovičić.

On je rekao da Ministarstvo omladine i sporta sistematski radi na izgradnji institucionalnog okvira za sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou, jer je od izuzetnog značaja da mladi u svim gradovima i opštinama u Srbiji imaju pristup sadržajima neformalnog obrazovanja, rekrativnog sporta i volontiranja.

„Otvaranjem omladinskih klubova, naročito u seoskim sredinama, mladi dobijaju mesto na kojem mogu kvalitetno da provode svoje slobodno vreme i da ga iskoriste radi ličnog razvoja u zdravom i bezbednom okruženju. Pored programa koji će direktno podsticati mlade da izaberu deficitarna zanimanja i brže se zaposle, programi koji se organizuju u kancelarijama za mlade i omladinskim klubovima, u skladu sa standardima omladinskog rada imaju za cilj da pruže mladima kvaliteno informisanje, naročito po pitanjima izbora karijere i preduzetništva“, kazao je Udovičić.

Nakon pozdravnog govora ministra prisutnima su se obratili Saša Mogić, pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave, Aza El-Abd, direktorka misije USAID-a u Srbiji, Mišel Sen-Lot, direktor UNICEF-a u Srbiji, kao i Vanja Kalaba, predsednica Upravog odbora Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR).

Predstavnici domaćih i međunarodnih partnera složili su se da lokalne vlasti u Srbiji treba da obezbede kvalitetne usluge za mlade i omoguće mladim ljudima da postanu aktivni članovi svojih zajednica, koji doprinose razvoju privrede i društva u celini.

Nakon uvodnih obraćanja, predstavnici UNICEF-a i Ministarstva omladine i sporta su uručili sertifikate opštinama koje su podržale osnivanje klubova za mlade i time dale svoj doprinos razvoju usluga i programa za mlade. Takođe, predstavljen je model uspostavljanja omladinskih klubova i servisa za mlade koji je nastao na osnovu praktičnih iskustava stečenih u pet opština u Srbiji u protekle dve godine. Predstavljen je i Vodič „U potrazi za održivim modelom omladinskog kluba u zajednici“.

Mišel Sen-Lot je ovim povodom istakao da „iako verujemo da su mladi resurs jedne zajednice, u mnogim sredinama ulaganja u njihov razvoj su veoma ograničena, a mogućnosti za njihovo učešće i doprinos još manja".

Kako je rekao, udruživanje lokalnih resursa za organizovanje omladinskog kluba pruža mogućnost deci i mladima da ostvare i iskažu svoje potencijale, ostvare svoja prava i potrebe, a posebno da kroz organizaciju različitih usluga i aktivnosti podrže one mlade koji su najosetljiviji i društveno isključeni. "Angažovanje mladih daje doprinos u jačanju ljudskog kapitala koji je potreban u vremenima krize, ali i u vremenima razvoja.“, kazao je direktor UNICEF-a za Srbiju.

NAPOR i USAID su predstavili dobre prakse u poboljšanju zapošljivosti mladih pružanjem kvalitetnih usluga za mlade: organizovana je sveobuhvatna devetomesečna obuka o omladinskom radu, liderstvu, volonterizmu i upravljanju projektima, koju je uspešno završio/la 31 predstavnik/ca kancelarija za mlade i organizacija civilnog društva iz 25 lokalnih samouprava.

Direktorka misije USAID-a u Srbiji Aza El-Abd pohvalila je opštine i gradove koji su podržali svoje omladinske radnike/ce i omogućili njihovo učešće u obuci i istakla da USAID računa na nastavak njihove podrške za inicijative koje doprinose razvoju i zapošljavanju mladih.

Pre nego što su, na kraju skupa, dodeljeni NAPOR sertifikati predstavnicima/cama organizacija civilnog društva i kancelarija za mlade, prisutnima se obratila i predsednica NAPOR-a Vanja Kalaba, koja je rekla: „Projekat koji smo sproveli uz podršku USAID-a i Ministarstva omladine i sporta bio je jako izazovan zato što je ciljao na jedan od najvažnijih problema današnjice – nezaposlenost mladih. Nalazimo se u paradoksalnoj situaciji - sa jedne strane u Srbiji postoji velika nezaposlenost mladih, dok se sa druge poslodavci žale da ne mogu da pronađu adekvatnu radnu snagu. Činjenica je da da je sistem formalnog obrazovanja kod nas previše rigidan da bi mogao da odgovori na potrebe savremenog tržišta rada. Upravo se tu savršeno uklapa omladinski rad, koji zbog svoje fleksibilnosti može da pomogne mladima da brže odgovore na potrebe poslodavaca koje se stalno menjaju.“

Top