Potpisan Sporazum u oblasti sporta između Srbije i Francuske

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić i ambasador Francuske u Srbiji, Frederik Mondoloni potpisali su danas Sporazum o razumevanju i saradnji u oblasti sporta, u sklopu zvanične posete predsednika Francuske Emanuela Makrona Srbiji.    

Aktivnosti saradnje predviđene ovim Sporazumom podrazumevaju razmenu znanja i iskustva u institucionalnoj saradnji, oblasti nauke i tehnologije primenjene u sportu,  sportskoj medicini, borbi protiv negativnih pojava u sportu, organizaciji sportskih događaja i obuci sportskih stručnjaka. Uz to, Ministarstva ovih prijateljskih zemalja će proširiti saradnju sa namerom da među njenim rezultatima budu i podrške osobama sa invaliditetom, zaštita mladih sportista, povećano učešće žena u sportu, razvoj sportske infrastrukture, organizacija i ponuda sportskog i omladinskog turizma i razni drugi projekti i programi iz sporta.

Unapređena razmena znanja i iskustava iz oblasti sporta predviđena ovim Sporazumom dodatno će podstaći dijalog i konstruktivnu razmenu po pitanjima od značaja za stručnjake i organizacije Srbije i Francuske – što je od izuzetnog značaja za oba Ministarstva i subjekte u sistemu sporta obe države.

„Od izuzetne važnosti je što smo potpisali ovaj značajan i višestruko koristan Sporazum u oblasti sporta. Imajući u vidu bliske međudržavne odnose, njihovo dalje razvijanje na ovoj osnovi direktno će koristiti sistemu sporta obe države, pružiti dragocena iskustva kroz razmene i saradnju na organizaciji sportskih manifestacija, omogućiti razvoj inicijativa koje će dalje podstaći širenje sporta kao bitnog preduslova za zdravo odrastanje naših mladih i omogućiti stručne usluge i bolje uslove za pripreme najboljih sportista obe zemlje za takmičarske cikluse. Tradicija sporta je nešto na šta obe nacije mogu biti ponosne, najveću korist će imati sportisti koji će biti u mogućnosti da zajedno treniraju i kroz ovu saradnju ćemo afirmisati naše prijateljstvo u oblasti koja je omiljena u Francuskoj i Srbiji!“ izjavio je ministar omladine i sporta Vanja Udovičić.

Sporazum o saradnji u oblasti sporta je rezultat izuzetne saradnje sa doskorašnjom ministarkom sporta Republike Francuske Lorom Flesel, koja je uložila puno napora i želje da se saradnja razvija i doprinela da do realizacije ovog sporazuma dođe.

U aprilu prošle godine ministar omladine i sporta Vanja Udovičić, ambasador Francuske u Srbiji, Frederik Mondoloni i direktor Francuskog instituta u Srbiji,  Žan-Batist Kizen potpisali su Sporazum zahvaljujući kome najbolji studenti iz Srbije mogu da dobiju stipendiju koja im omogućava da nastave studije u Francuskoj.

Prema odredbama Sporazuma koji je tada potpisan, do akademske 2020/21. godine Ambasada Republike Francuske u Srbiji će u granicama svog godišnjeg budžeta predviđenog za univerzitetsku saradnju, dodeliti stipendiju Vlade Republike Francuske svakom korisniku stipendije „Dositeja” Fonda za mlade talente Republike Srbije, koji ispunjava sledeće određene uslove.

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić je u avgustu 2017. godine radno boravio u Parizu. Tom prilikom održao je sastanak sa tadašnjom ministarkom sporta Republike Francuske Lorom Flesel, na kojem je dogovorena formalizacija saradnje dve strane u oblasti sporta i obišao je Nacionalni institut za sport (INSEP) tokom kojeg je razgovarano o potencijalnoj saradnji sa Zavodom za sport i medicinu sporta Republike Srbije.

Na poziv ministra Udovičića, francuska ministarka sporta Lorom Flesel je sa svojim saradnicima boravila u zvaničnoj poseti Republici Srbiji, 2. i 3. juna 2018. godine. Dvodnevnu posetu francuske delegacije obeležilo i potpisivanje Memoranduma o razumevanju između Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije i INSEP-a kojim se uspostavlja okvir saradnje u oblasti vrhunskog sporta, posebno na polju nauke (istraživanje i medicina) i tehnike (edukacija i infrastruktura).

Top