Pomoćnica ministra za omladinu dodelila medalje učesnicima omladinskog kampa na Kameničkom visu

Pomoćnica ministra za omladinu, Snežana Klašnja prisustvovala je danas završnom događaju projekta „Fer Plej Pantelej – omladinska olimpijada sporta i znanja“ zajedno sa predsednikom Gradske opštine Pantelej Bratimirom Vasiljevićem dodelila medalje i sertifikate mladim učesnicima  četvorodnevnih sportsko-edukativnih omladinskih kampova u Kamenici.

Pomoćnica ministra je istakla da je Ministarstvo omladine i sporta podržalo ovaj projekat Gradske opštine Pantelej jer se njsime realizuje Nacionačlna strategija za mlade na lokalnom nivou i podstiče aktivizam mladih. ,,Ovaj projekat omogućava mladima da provode slobodno vreme na kvalitetan način i da razvijaju zdrave stilove življenja kroz sport i učenje.Kamp je  ujedno i škola drugarstva i fer pleja i prilika za lični i profesonalni razvoj mladih“

Projekat „Fer Plej Pantelej – omladinska olimpijada sporta i znanja“ je finansiralo Ministarstvo omladine i sporta kroz konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave koje imaju kancelariju za mlade  u cilju pružanja podrške mladima Nišavskog okruga za bolje upravljanje sopstvenim resursima, kvalitetnije provođenje slobodnog vremena, promocije  reproduktivnog zdravlja mladih, zdravih i bezbednih stilova života.

Obraćajući se prisutnima prededni Gradske opštine Pantelej se zahvalio  Ministarstvu omladiie i sporta na podršci i prepoznavanju značaja rada gradskih opština  a mladima je poručio da nastave da se bave sportom, da se druže i  uče i i da uspeh neće izostati.

Kroz omladinski kamp, 100 mladih je imalo priliku da prođe kroz edukativne i sportske sadržaje, među kojima su predavanja o zdravim i bezbednim stilovima života, načinima prikupljanja sredstava za realizaciju različitih aktivnosti i projekata, turističkim potencijalima tog kraja. Takođe, kroz sportski deo olimpijade, takmičili su se u košarci, skoku u vis i dalj, stonom tenisu, pikadu i šahu.

 

Top