Pomoćnica ministra Snežana Klašnja u poseti opštini Pećinci i volonterskom kampu u Kupinovu

Arheološki kamp u Kupinovu, na kome osam stranih volontera iz Meksika, Španije, Francuske, Turske, Koreje i Poljske i troje volontera iz Srbije pod vođstvom arheologa i istoričara umetnosti radi na uređenju ostataka srednjevekovne tvrđave Kupinik, jedan od 30 kampova koji se realizuje od strane udruženja mladih, udruženja za mlade, njihovih saveza i kancelarija za mlade širom Srbije.  Ministarstvo omladine i sporta ove godine kroz program MLADI SU ZAKON, projekat “Nacionalni volonterski program mladih 2015 – volonterski kampovi” koji sprovode Mladi istraživači Srbije – Volonterski servis Srbije, finansira realizaciju ovih kampova u ukupnom iznosu od 3 miliona dinara.

 „Ministarstvo omladine i sporta podržava aktivizam i volonterizam mladih i ovo je lepa prilika da i u opštini Pećinci razvijamo aktivnosti definisane Nacionalnom strategijom za mlade – pored volonterizma, aktivizma i participacije mladih, da poboljšamo položaj mladih u društvu podizanjem njihove zapošljivosti. Verujemo da će i međunarodni partneri sa kojima smo u pregovorima, prepoznati potencijal regiona Srema i učiniti više da se poboljša zapošljivost mladih“, navela je Klašnja, koja se ovom prilikom sastala i sa rukovodstvom opštine Pećinci sa kojima je razgovarala na temu razvoja omladinske politike. „Veoma smo zadovoljni razgovorima i dosadašnjom saradnjom, a sigurno i budućom, jer vidimo da je to opština koja se razvija, koja ima izuzetne potencijale za turizam i za razvoj omladinskog preduzetništva, odnosno da je to opština sa sjajnim liderstvom.“

SnezanaKlasnjaPecinciKamp

„Rado podržavamo ovakve aktivnosti, jer su njihovi pozitivni efekti višestruki. Pored svojih osnovnih ciljeva, ovakvi kampovi su dodatni sadržaj za mlade, podsticaj da se pokrenu, razmenjuju iskustva, motivacija da ostanu na selu i bave se ruralnim turizmom...“ rekla je predsednica opštine Pećinci i dodala da svaki učesnik kampa postaje svojevrstan ambasador opštine Pećinci u svom gradu, a njihova lepa iskustva najbolja preporuka za nove posete pećinačkoj opštini.

Top