Podrška istraživanju zdravlja stanovništva

Jedan od glavnih zadataka države je briga o zdravlju građana, a da bi se taj posao uradio na najbolji način, pozivamo sve građane da učestvuju u istraživanju kako bismo dobili precizne rezultate koji će služiti kao smernice za dalje korake na poboljšanju zdravlja nacije.

Zdravlje i sport su neodvojive kategorije, a rezultati istraživanja će pokazati i koji su dalji koraci koje Ministarstvo omladine i sporta treba da preduzme u oblasti školskog i rekreativnog sporta. Srbija mora biti zdrava nacija, sa zdravom decom, jer ćemo jedino tako biti rasadnik budućih uspešnih sportista i moći da zadržimo epitet sportske nacije.

Istraživanje traje od 4. oktobra do 30. novembra i sprovodiće se na celoj teritoriji Srbije.

Poslednje ovakvo istraživanje urađeno je 2006. godine.

Top