Peruničić otvorio obuku za izradu Programa razvoja sporta za centralnu Srbiju

"Program razvoja sporta određuje budućnost sporta u vašem gradu za naredne dve godine. Vaš programski budžet oslanjaće se na taj program i zato je važno da bude urađen dobro i kvalitetno. Mi ćemo na godišnjem nivou proveravati napredak u odnosu na planirane ciljeve i tražiti dokaze da je ono što je uloženo jednako dobijenim rezultatima i da su postavljeni ciljevi ispunjeni", rekao je Peruničić.

20151102_101125

On je istakao da Ministarstvo omladine i sporta ima pozitivna iskustva sa prethodnih obuka i dodao da je uveren da će ove obuke značiti kako bi jedinice lokalne samouprave ispunile jednu izuzetno važnu obavezu, a to je donošenje Programa razvoja sporta, usaglašenog sa nacionalnom Strategijom.

20151102_101153

Peruničić se zahvalio partnerima, Stalnoj konferenciji gradova i opština i Sportskom savezu Srbije i poželeo učesnicima obuke da teknu dovoljno znanja da urade kvalitetan Program razvoja sporta i da to znanje podele sa svojim kolegama.

20151102_100039

Na obuci će učesnicima biti predstavljena analitika problema i planiranja pri izradi Strategije razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014. — 2018. godine i akcionog plana, kao i  monitoring i evaluacija, u skladu sa „Priručnikom za izradu strategije sporta u Jedinicama lokalne samouprave“, a saznaće i zašto je značajno da jedinice lokalne samouprave imaju Programe razvoja sporta na svojoj teritoriji, koji su osnovni prioriteti i opšti ciljevi Srbije u oblasti sporta i kako se definišu, kako se formira radna grupa za izradu Strategije, koje su polazne osnove za izradu programa razvoja, kako se definišu aktivnosti, na koji način se vrši evaluacija i monitoring sprovođenja Strategije sporta i koji su primeri dobre prakse.

20151102_101437

Prema postojećem Zakonu o sportu jedinice lokalne samouprave se u obavezi da donesu program razvoja sporta na svojoj teritoriji. Na nacionalnom nivou, usvojena je Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014 — 2018. godine i u skladu sa njom, jedinice lokalne samouprave treba da kreiraju strateške planove razvoja sporta za svoju teritoriju i da ih najkasnije do 6. janura 2016. godine dostave Ministarstvu omladine i sporta.

Top