Otvoren seminar "Lokalnim povezivanjem do buduće saradnje"

U Bratislavi se od 28. novembra do 1. decembra 2013. održava trodnevni seminar „Lokalnim povezivanjem do buduće saradnje“ u organizaciji slovačke Nacionalne agencije za mlade i Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Prilikom otvaranja seminara, učesnike je pozdravila Aleksandra Knežević, rukovodilac Grupe za međunarodnu saradnju, poželevši im da tokom seminara iznedre konkretne predloge i ideje za buduću saradnju. Treningu prisustvuje 30 mladih ljudi, predstavnika lokalnih parlamenata, kancelarija za mlade, omladinskih organizacija i neformalnih grupa mladih iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovačke Republike i Češke, radi boljeg povezivanja i razmene prakse i iskustava u polju omladinske politike, kao i buduće saradnje u omladinskom polju na lokalnom nivou. Seminar ima za cilj da uporedi situaciju između zemalja, posebno u smislu saradnje između opština i omladinskih organizacija, da ukaže na primere dobre prakse, te da poveže mlade ljude radi budućeg zajedničkog delovanja. Seminar je rezultat Akcionog plana Republike Srbije i Slovačke Republike u omladinskom polju za 2013. godinu.
Top