Otvoren konkurs za Savetodavni odbor Regionalne kancelarije za saradnju mladih

5. juna 2017. godine na osnovu Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih i člana 32. i 33. Statuta Regionalne kancelarije za saradnju mladih, oglašen je poziv za izbor dva kandidata za članstvo u Savetodavnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih, koje predlaže Upravni odbor za Republiku Srbiju. 

Članovi Savetodavnog odbora se imenuju na period od dve godine, sa mogućnošću produženja.

Sve detalje konkursa sa uslovima i kriterijumima koje zainteresovani kandidati moraju ispuniti kako bi njihove prijave bile uzete u obzir, dostupne su na sajtu Ministarstva omladine i sporta http://www.mos.gov.rs/vest/poziv-za-izbor-dva-kandidata-za-savetodavni-odbor-regionalne-kancelarije-za-saradnju-mladih.

Prijave se podnose do 19. juna 2017. godine, isključivo elektronskom poštom na adresu: medjunarodna.saradnja@mos.gov.rs

------------------------------------------------------------------

Regionalna kancelarija za saradnju mladih predstavlja nezavisni institucionalni mehanizam za saradnju mladih zapadnog Balkana, koja je uspostavljena navedenim sporazumom potpisanim 4. jula 2016. godine u Parizu. Ugovorne strane su Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Makedonija, Crna Gora i Srbija.

* Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

Top