OTVOREN KONKURS REGIONALNE KANCELARIJE ZA SARADNjU MLADIH ZA FINANSIRANjE PROJEKATA

Regionalna kancelarija za saradnju mladih objavila je 16. oktobra 2017. godine javni konkurs za podnošenje predloga projekata u oblasti promocije pomirenja u regionu zapadnog Balkana kroz jačanje omladinske mobilnosti, saradnje i aktivizma.

Navedeni konkurs čiji je ukupni fond 900.000 evra sastoji se od dve prioritetne oblasti:

  • interkulturalni dijalog;

  • aktivna participacija i socijalna inkluzija.

Rok za dostavljanje predloga projekta je 15. novembar 2017. godine.

Sve relevantne informacije o konkursu zainteresovani mogu pronaći na zvaničnom sajtu Regionalne kancelarije za saradnju mladih http://www.rycowb.org/?page_id=180

__________________________________________________________

Regionalna kancelarija za saradnju mladih predstavlja nezavisni institucionalni mehanizam za saradnju mladih zapadnog Balkana, koji je uspostavljen sporazumom potpisanim 4. jula 2016. godine u Parizu. Ugovorne strane su Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Makedonija, Crna Gora i Srbija.

* Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

 

Top