Otvoren konkurs "Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“

Svrha ovog konkursa je unapređenje međusektorske saradnje – pre svega civilnog sektora sa privatnim sektorom – po pitanju zapošljavanja i zapošljivosti mladih i testiranje različitih modela podrške inovacijama.

Opšti cilj konkursa jeste da se podrže inovativni pristupi u rešavanju problema zapošljivosti ili zapošljavanja mladih (od 15 do 30 godina) kroz jačanje partnerstva organizacija civilnog društva i privatnog sektora.

Specifični ciljevi konkursa su: 1. Podržati kreiranje radnih mesta 2. Povećati zapošljivost mladih, njihovu mobilnost i fleksibilnost 3. Doprineti preduzetničkom učenju za mlade kroz formalnu i neformalnu edukaciju 4. Povećati zapošljivost mladih žena i muškaraca koji se suočavaju sa dodatnim barijerama prilikom ulaska na tržište rada.

Rok za dostavljanje prijava je do 15. decembra 2015. godine. Rezultati javnog konkursa biće objavljeni najkasnije do kraja januara 2016. godine, na zvaničnoj stranici Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. Okvirni početak realizacije odobrenih projekata je planiran za početak februara 2016. godine.

Više informacija o samom konkursu i načinima prijave možete naći OVDE

Top