Omladinski forum „Mladi i dijaspora“

Program sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Švajcarske razvojne agencije (SDC), a Omladinski forum je organizovan sa ciljem da se uspostavi i ojača saradnja sa našim mladima u dijaspori, odnosno da iz ove saradnje proisteknu neke konkretne ideje i predlozi novih zajedničkih aktivnosti i usluga koje bi u budućnosti mogle da budu uspostavljene i realizovane na lokalnom nivou.

Forumu u Ečkoj prisustvovalo je gotovo 40 učesnika iz zemlje i inostranstva (dijaspore). U projekat su uključeni predstavnici KZM Leskovac, KZM Kladovo, KZM Novi Pazar, KZM Lapovo i KZM Stara Pazova, uključujući i predstavnike mladih iz Minhena, Beča, Istanbula, Bratislave i Pariza. Tokom radnog dela Foruma pripremljeni su prvi radni predlozi aktivnosti koje će biti zajednički realizovane tokom ovog leta. Finalni predlozi ovih mini projekata biće usaglašeni tokom juna, kada su planirane studijske posete i upoznavanje sa životom i radom naših mladih u dijaspori.

Top