Omladinski Bledski strateški forum

Omladinski Bledski strateški forum održaće se od 27. avgusta do 2. septembra 2014. godine, neposredno uoči Bledskog strateškog foruma. Kamp omladinskog Bledskog strateškog foruma je platforma za mlade lidere na kojoj mogu da razmenjuju ideje o globalnim izazovima i prilikama. Svake godine ovaj forum privlači mlade profesionalce, diplomate, političare, aktiviste i akademike iz Slovenije i inostranstva. Ova dinamična i kreativna grupa mladih lidera generiše inovativna rešenja, traži odgovore i formuliše predloge kako se nositi sa izazovima sa kojima se društvo danas susreće. Omladinski Bledski strateški forum stvara kreativnu atmosferu za diskusiju i mesto je gde se može naučiti više o inovacijama, dostignućima i različitim međunarodnim izazovima. Forum je namenjen mladim i inovativnim ljudima između 25 i 40 godina, čiji rad pokazuje potencijal lidera, koji se u dnevnom radu uspešno bore sa problemima, traže kreativna rešenja i na lak način mogu da savladaju prepreke. Poziv se odnosi na aktivne predstavnike Vlada i ambiciozne političare, preduzetnike, predstavnike nevladinog sektora i akademskih institucija, istraživače. Vašu prijavu možete da pošaljete na email adresu young.bsf@gov.si do 31. marta 2014. Više informacija o samom događaju i načinu apliciranja možete naći na http://www.bledstrategicforum.org/youngBSF.
Top