Omladinska konferencija Evropske unije

S tim u vezi, delegacija Republike Srbije, koju čine Snežana Klašnja, pomoćnik ministra (MOS), Jelena Stojanović (NAPOR) i Ivana Andrašević (KOMS), pozvana je da tokom letonskog predsedavanja Savetom ministara Evropske unije, učestvuje u radu Omladinske konferencije Evropske unije kao i sastanku državnika zaduženih za mlade. Konferencija i sastanak se održavaju u Rigi (Letonija), od 23. do 27. marta 2015. godine. Konferencija okuplja učesnike iz 38 evropskih zemalja, kako zvaničnike institucija koje se bave mladima, tako i omladinske predstavnike.

Cilj skupa je osnaživanje mladih za participaciju u političkom životu evropskih država. Konferencija predstavlja priliku za konstruktivni dijalog svih subjekata omladinske politike i formulisanje zajedničkih preporuka u vezi sa aktivnim omladinskim učešćem u društvenom životu.

Top