OEBS, Srbija, bezbednost: Pitaju se mladi

Cilj radionica je bio da se mladi upoznaju sa radom OEBS-a, izazovima bezbednosti mladih, predsedavanjem Srbije OEBS-om 2015. i ispitivanjem uloge mladih u ovom kontekstu.

Tokom radionica mladi su se informisali o radu Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, Misiji OEBS-a u Srbiji i prioritetima predsedavanja Srbije OEBS-om. Imali su priliku da razgovaraju o bezbednosti mladih, mapirajući prioritetne izazove u ovoj oblasti i dajući svoje preporuke za njihovo prevazilaženje.

Obzirom na to da su Švajcarska i Srbija, zajedničkim radnim planom u okviru predsedavanja, stavile mlade visoko na agendu i predvidele usvajanje Akcionog plana za mlade naredne godine, od velike važnosti je informisanje mladih o radu Organizacije kao i Misije u Srbiji i njihovo aktivno uključivanje u teme koje ih se tiču.

„Krovna organizacija mladih Srbije dostavila je prikupljene ideje mladih i Ministarstvu omladine i sporta kao komentar nacrtu nove Nacionalne strategije za mlade 2015-2025. koja je u izradi, što je od velikog značaja u kreiranju najvažnijeg dugoročnog dokumenta u oblasti omladinske politike“, rekla je Aleksandra Knežević, rukovodilac Grupe za međunarodnu saradnju Ministarstva omladine i sporta i članica radne grupe za predsedavanje Srbije OEBS-om 2015. godine.

Knežević, koja je prisustvovala nekim od radionica, izrazila je očekivanje da će predsedavanje Srbije OEBS-om 2015. biti umnogome u znaku mladih i različitih inicijativa u njihovom interesu od lokalnog, preko nacionalnog i regionalnog nivoa. Radionicama u Srbiji prisustvovali su i razgovarali sa mladima i predstavnici Misije OEBS-a u Srbiji i Ministarstva spoljnih poslova.

„Iako postoje donekle različite potrebe na lokalu, mladi su kroz naše radionice identifikovali i neke univerzalne teme u okviru bezbednosti kao izazov, počevši od činjenice da probleme bezbednosti ne vezuju samo za nasilje i fizičku bezbednost. Druge oblasti bezbednosti koje su prepoznali kao važne tiču se najpre nezaposlenosti mladih u smislu ekonomske bezbednosti, mehanizama za participaciju mladih u smislu političke bezbednosti, ali i bezbednosti na internetu, u školama, u saobraćaju i u kontekstu zdravlja i zdravstvenih rizika“, objašnjava projekt menadžerka KOMS-a Milena Stošić.

U sledećoj fazi projekta, grupa mladih imaće prilike i da poseti Stalni savet OEBS-a u Beču i Stalnu misiju Srbije pri OEBS-u i drugim međunarodnim organizacijama u Beču. Završni događaj na kome će biti predstavljeni rezultati projekta i preporuke mladih biće održan u prvoj polovini decembra u Beogradu. Krovna organizacija mladih Srbije očekuje da će se rad sa mladima na sličan način nastaviti i sledeće godine, te da će se glas mladih čuti i materijalizovati u vidu realnih promena u zajednici i unapređenja bezbednosti mladih.

Top