Održano akciono planiranje u oblastima omladine i sporta sa Portugalijom

Delegaciju iz Portugalije pozdravili su državni sekretari za sport i omladinu, Predrag Peruničić i Nenad Borovčanin, dok su im pomoćnici ministra sa saradnicima detaljno predstavili realizovane aktivnosti i planove za naredni period, ujedno razmenjujući ideje za intenziviranje saradnje u budućnosti.

Tokom posete, portugalska delegacija bila je u prilici da se sastane i razmeni iskustva sa predstavnicima Krovne organizacije mladih Srbije, Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada i Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade, upoznajući se detaljnije sa radom i prioritetima omladinskih mreža u Republici Srbiji i predstavljajući portugalska iskustva, sa posebnim fokusom na kanalima komunikacije i saradnji različitih aktera u omladinskom sektoru, te podsticanju aktivnog učešća mladih u svim procesima od značaja u društvenom životu zajednice.

_DSC2639

Takođe, delegacija je obišla Institut za sport i medicinu sporta u Beogradu i Kuću fudbala u Staroj Pazovi i definisala na koji način bi se mogla obezbediti razmena znanja i iskustva u oblasti sportske medicine, kao i pripreme sportista za postizanje vrhunskih rezultata. Tom prilikom, posebna pažnja posvećena je sportskoj infrastrukturi, a portugalska delegacija uputila je poziv srpskoj strani za obilazak nacionalnog trening centra Žamor.

Kuca fudbala

Tokom posete, delegacija je boravila i u prostorijama Eko centar Sremski Karlovci, nosioca oznake kvaliteta Saveta Evrope, koju će dobiti i Centar za mlade u Lisabonu, a ova poseta doprinela je povezivanju dva centra i razmatranju mogućnosti za sprovođenje zajedničkih projekata u budućnosti.

IMG_20151009_133217

Portugalsku delegaciju dočekao je i predsednik Skupštine opštine Stara Pazova, Radoje Blagojević sa saradnicima, a Nadežda Hadrik predstavila je rad Kancelarije za mlade Stara Pazova.

Poslednjeg dana posete, dva strane razmenile su ideje za dalju saradnju i napravile konkretan bilateralni akcioni plan u oblastima omladine i sporta, koji treba da rezultira daljom razmenom informacija, znanja i iskustava, kao i razmenom omladinskih i sportskih delegacija, te pripremom zajedničkih projekata za dostupne međunarodne fondove.

_DSC2688

Četvoročlanu delegaciju Instituta za sport i mlade Portugalije, Vladinog tela za koordinaciju politika u oblastima sporta i omladine, činili su Karlos Pereira, član Izvršnog odbora, Žorž Karvaljo, direktor Odeljenja za sport, Žorž Orlando Kieros, direktor Odeljenja za komunikaciju i međunarodnu saradnju i Eduarda Markeš, direktorka regionalnog centra za mlade Lisabon.

Akciono planiranje realizovano je na osnovu Protokola o saradnji, koji su Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije i Državni sekretarijat za sport i mlade Portugala potpisali 23. aprila 2012. godine.

Top