Održana sednica komisije za strateško planiranje u oblasti borbe protiv negativnih pojava u sportu

Ministar sporta u Vladi Republike Srbije Zoran Gajić učestvovao je danas u radu prve sednice komisije za strateško planiranje u oblasti borbe protiv negativnih pojava u sportu i zaštite integriteta u sportu, a u okviru Saveta Ministarstva sporta. 

Dnevni red obuhvatio je izradu Pravilnika o bližim uslovima o načinima prepoznavanja oblika zlostavljanja, zloupotrebe, diskriminacije i nasilja nad decom u sportu ( Zakon o sportu član 4. Stav 6.), ratifikaciju konvencija Saveta Evrope, izradu oficijalnog prevoda obe konvencije i smernice o sportskom integritetu Akcija broj 3, Kazanskog akcionog plana sa svim pratećim dokumentima kao i pripremu konstitutivne sednice Nacionalnog saveta za sprečavanje negativnih pojava, a na osnovu člana 167. Zakona o sportu.

Sednica je održana u prostorijama Sportskog saveza Srbije. 

Top