Održana javna rasprava o Predlogu strategije za mlade i u Novom Sadu - Partnerski odnos sa mladima je jedini ispravan put

Javna rasprava o Predlogu strategije za mlade u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine održana je i u Novom Sadu. Ova, kao i prethodne dve javne rasprave koje su održane u Novom Pazaru i Užicu, okupile su veliki broj učesnika koji su izneli niz dobrih predloga i sugestija koji mogu znatno doprineti kvalitetu nove Strategije za mlade.

Direktna komunikacija sa mladima je najbolji način da dođemo do zajedničkih odluka koje su u njihovom interesu. Upravo zbog toga novu Nacionalnu strategiju za mlade u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine kreiramo uz širok konsultativan proces sa mladima i svim zainteresovanim stranama. Jednogodišnji proces konsultacija odvijao se kako onlajn, tako i kroz direktne susrete sa mladima i onima koji rade sa mladima, i na taj način je data mogućnost velikom broju mladih da aktivno deluju i da budu ravnopravni učesnici u kreiranju nove Strategije za mlade.

Sledeća javna rasprava na ovu temu zakazana je za sredu, 17. avgust u Beogradu, a zatim slede Niš i Kosovska Mitrovica.

Top