Održana deveta sednica Saveta za mlade

Predsednik Saveta za mlade, ministar omladine i sporta Vanja Udovičić predsedavao je devetom sednicom Saveta za mlade, koja je održana 17. septembra, na kojoj je razmotren Predlog Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2018. do 2020. godine nakon procesa javnih konsultacija.

,,Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2018. do 2020. godine ima za cilj da se od strane svih organa, institucija, organizacija i pojedinca, kao i svih drugih zainteresovanih subjekata, realizuju strateški ciljevi Nacionalne strategije za mlade na jedan optimalan i sveobuhvatan način u punoj sihronizaciji svih koji realizuju taj plan.“, istakao je ministar Udovičić.

U skladu sa načelima omladinske politike i dosadašnjom praksom u postupcima pripreme javnih politika, Ministarstvo omladine i sporta organizovalo je do sada pet okruglih stolova sa pozivom da se svi zainteresovani uključe u izradu ovog strateškog dokumenta. Od samog početka, u izradi dokumenta učestvovali su i predstavnici  udruženja mladih i za mlade, saveza, institucija, lokalnih kancelarija za mlade i sami mladi i time dali veliki doprinos njegovom kvalitetu.

Top