Održan trening o nediskriminaciji i radu sa osetljivim grupama mladih

Kurs je organizovan kao četvorodnevni program, a 24 polaznika koji su završili kurs dobili su sertifikat. Sadržaj kursa u skladu je sa Smernicama za standrade rada KZM i kompetencija koordinatora.

Učesnike treninga pozdravila je Vesna Vidojević, samostalni savetnik u Sektoru za omladinu, koja je istakla da je već preko sto koordinatora/ki i saradnika/ca kancelarija za mlade uspešno završilo treninge po ovom programu u protekle dve godine, što je rezultiralo brojnim  inkluzivnim aktivnostima koje se sprovode u kancelarijama za mlade. Ona je istakla da su kancelarije za mlade namenjene svim mladima, uz uvažavanje individualnih razlika i potreba u skladu sa načelom jednakosti i zabrane diskriminacije Zakona o mladima.

Top