Održan sastanak sa koordinatorima Podgrupa za izradu Nacionalne strategije razvoja sporta za period od 2021-2031. godine i Akcioni plan za njeno sprovođenje

U Palati Srbija 22. septembra održan je prvi sastanak članova Prve podgrupe za izradu Nacionalne strategije razvoja sporta za period od 2021. do 2031. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje.
Posle toga, održan je sastanak sa koordinatorima Podgrupa koje će obavljati pripremu materijala za sednice Radne grupe.

 

Top