Održan sastanak sa GIZ evaluatorima u vezi sa realizacijom projekta „Podsticanje zapošljavanja mladihˮ

Sastanku je, pored Marije Radovanović iz GIZ-a, prisustvovao i četvoročlani tim evaluatora angažovanih od strane GIZ-a, koji čine stručnjaci iz oblasti empirijskih ekonomskih istraživanja sa Instituta za ekonomska istraživanja iz Lajbnica, prof. dr Jochen Kluve i Jonathan Stoterau kao i nezavisni eksperti i konsultanti u pomenutoj oblasti Marco Waibler i dr. Darjush Tafreschi.

Tokom razgovora evaluatori su se upoznali sa načinom praćenja i ocene efekata programa i projekata koje finansira Ministarstvo omladine i sporta, informacijama u vezi sa sprovođenjem Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine kao i načinom prikupljanja na podacima zasnovanih dokaza koji se koriste u procesu kreiranja i implementacije omladinske politike.

Projekat „Podsticanje zapošljavanja mladihˮ, finansira vlada Savezne Republike Nemačke, a sprovodi GIZ i Ministarstvo omladine i sporta kao glavni partner.

Projekat se sprovodi u okviru četiri okruga: Nišavskog, Jablaničkog, Sremskog i Južno-banatskog sa ciljem poboljšanja položaja mladih od 15 do 35 godina na tržištu rada i uspostavljanja modela lokalnih inicijativa za zapošljavanje mladih. Kroz projekat se insistira na integrisanom pristupu koji podrazumeva set usluga: od karijernog vođenja i savetovanja, preko stručnih obuka i upućivanja na posao do osposobljavanja za samozapošljavanje i preduzetništvo.

Top