Održan prvi Info dan o Erasmus plus programu Evropske unije

U Atini je 17. i 18. januara 2014. održan Info dan o novom EU programu za obrazovanje, trening, omladinu i sport ERASMUS PLUS, čiji je cilj bio da predstavnicima obrazovnog i omladinskog sektora predstavi novi program i mogućnosti za saradnju u okviru istog, otvorene za zemlje Zapadnog Balkana. Info dan zvanično je otvorio Jan Trušinski, generalni direktor za obrazovanje i kulturu Evropske komisije, naglasivši tom prilikom važnost Programa za širenje vidika i lični i profesionalni razvoj mladih ljudi. Istakao je da su aktivnosti mladih ljudi u neformalnom obrazovanju u potpunoj korelaciji sa formalnim obrazovanjem, te da im pružaju dodatnu motivaciju i doprinose prilikom zapošljavanja. U uvodnom izlaganju, gospodin Trušinski posebno je naglasio značaj volontiranja, pohvalivši mlade ljude sa Balkana za njihov aktivizam u prethodnom periodu. Tokom Info dana prisutnima su predstavljeni okvir i strategija proširivanja EU, kao i sve novine i mogućnosti u okviru ERASMUS PLUS programa za mlade Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Kosova u skladu sa Rezolucijom 1244. Za Srbiju je značajno napomenuti da se zemlja trenutno nalazi na srednjem nivou participacije u programu ERASMUS PLUS, koji mogućava partnerstvo na projektima organizacija iz programskih zemalja i učešće u otvorenom metodu koordinacije, te da će se u slučaju ponovnog otvaranja Prozora za Zapadni Balkan, organizacijama iz Srbije opet ukazati mogućnost direktnog apliciranja, podnošenjem projektnih predloga nadležnom telu u Briselu. Info danu je prisustvovalo 150 predstavnika obrazovnog i omladinskog sektora zemalja Zapadnog Balkana. Omladinsku delegaciju Republike Srbije činili su predstavnici Ministarstva omladine i sporta, Zorica Labudović, šef Odseka za saradnju sa kancelarijama za mlade i udruženjima građana i Aleksandra Knežević, rukovodilac Grupe za međunarodnu saradnju, kao i 15 predstavnika kancelarija za mlade i omladinskih udruženje iz čitave Srbije. U cilju daljeg informisanja o mogućnostima ERASMUS PLUS programa, Ministarstvo omladine i sporta najavljuje za kraj marta prvi nacionalni Info dan, te dalji rad na predstavljanju novina u okviru Programa mladima i udruženjima građana.
Top