Obeleženo 67 godina od osnivanja Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije

Danas je u prisustvu ministra sporta, Zorana Gajića, kao i visokih zvanica ključnih sportskih institucija, svečano obeleženo 67 godina od osnivanja Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije. Direktor zavoda, Milan Savić, bio je domaćin konferencije, koji je ovom prilikom istakao zadovoljstvo povodom obeležavanja važnog jubileja vodeće ustanove sporta interdisciplinarnog pristupa, koja pruža stručnu i naučnu podršku vrhunskim sportistima, a ujedno  predstavlja i snažan oslonac sistemu sporta Republike Srbije.

„Kao jedina specijalizovana ustanova čije su dve primarne oblasti sport i medicina sporta, godinama smo razvijali multidisciplinarni sistem koji danas funkcioniše po najvišim standardima. Unapređivali smo ne samo infrastrukturu koja uključuje otvorena i zatvorena kupališta, Dom sportova, teniske, fudbalske i druge terene, trim stazu i hotel „Trim“ za smeštaj sportista, već smo uporedo radili i na modernizaciji Zavoda i usavršavanju kadrova. Danas, usluge sportistima, rekreativcima i građanstvu pružaju specijalisti iz oblasti sporta i medicine sporta, i to u raznim naučnim disciplinama. Naša kontinuirana istraživanja su riznica dragocenih podataka za kreiranje politika koje se bave najvišim dostignućima u vrhunskom sportu, ali pravilnim razvojem dece. U tome aktivno učestvujemo uz podršku Ministarstva sporta Republike Srbije. Smatramo da su sportisti najvažniji resurs naše zemlje, uz mlade koji su deo naše kuće. Imamo razloge da budemo ponosni zato što nam kontinuirano dolaze novi ljudi, mladi i oni u najboljim godinama, ali i oni koji nam se iznova vraćaju i oni koji su davnih dana brigu o svojoj kondiciji, zdravlju i rezultatima poverili upravo nama“, istakao je direktor Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije, Milan Savić.

Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije već više od šest decenija uživa veliki ugled, i predstavlja bazu vrhunskog sporta u svakom pogledu. Osnovni cilj Zavoda, od njegovog osnivanja do danas, jeste očuvanje svega što sport predstavlja: rekreaciju, razvoj sportskih sposobnosti i veština, kao i ostvarenje vrhunskog sportskog postignuća, uz primarno – podizanje svesti o značaju  pravilne fizičke aktivnosti od najmlađeg uzrasta. U skladu sa tim, u Zavodu se o trošku RFZO-a vrše sportsko medicinski pregledi dece uzrasta od 6–14 godina.

 U interesu ostvarenja visokih ciljeva, jedina referentna ustanova sporta u Srbiji kontinuirano usavršava svoj naučni i stručni potencijal, tehnologiju rada, kao i sportske objekte za potrebe trenažnih procesa svih učesnika sportskih aktivnosti. Pored toga, Zavod za sport i medicinu sporta predstavlja vodeću instituciju u Srbiji, koja je ovlašćena za obavljanje lekarskih pregleda vrhunskih sportista, kako bi se perspektivnim i vrhunskim sportistima omogućilo da kroz utvrđivanje nivoa motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, morfoloških i psiholoških karakteristika, kontrolišu stanje svoje pripremljenosti.

“Kao neko ko je radni i životni vek posvetio sportu, znam koliko je važna priprema sportista, oporavak, prava dijagnostika i terapija, pre bilo kakvog treninga, tokom svih takmičenja. Ovo što Zavod godinama radi na najvišem nivou - sportski pregledi, motorička i druga testiranja, fizikalna medicina i terapija, razni sportsko-rekreativni programi, analize učinka, psihologije i biomehanike, jedan su od ključnih aspekata modernog sporta. Ovu jedinstvenu sportsku celinu zaokružiće puštanje u funkciju multifunkcionalne dvorane, jednog od najmodernijih sportskih objekata u regionu. Sve što radi Zavod, deo je velike sportske strategije naše Srbije. Pomoć vrhunskim sportistima kako bi postizali još bolje rezultate i donosili medalje, zajednički je cilj svih nas. Od Zavoda u godinama koje su pred nama očekujem da budu važan deo te naše mašinerije. Njihova posvećenost u radu, izvrsnost i dostignuća od 1956. godine, stubovi su našeg sporta. Pozivam vas da uzmete i još veću i aktivniju ulogu u godinama pred nama, jer zajedno možemo Srbiju učiniti još sjajnijom na sportskom nebu“, izjavio je ovom prilikom ministar sporta u Vladi Republike Srbije, Zoran Gajić.

Od ukupno 17 delatnosti koje Zavod obavlja, a koje su definisane Zakonom o sportu Republike Srbije, čak 11 njih realizuju sportski stručnjaci INDOK odeljenja. Pored organizacione i stručne pomoći i savetovanja različitih činioca u sistemu sporta, izdavačke, naučne, i istraživačko-razvojne delatnosti, učestvovanja u izradi Strategije i davanja mišljenja i stručne pomoći učesnicima u sistemu sporta, saradnici INDOK odeljenja obavljaju zadatke i po pitanju dva poverena posla - vođenja Nacionalne evidencije i nadzora nad stručnim radom u oblasti sporta. U ovako širokom spektru delatnosti u budućem periodu svakako najznačajniji zadatak INDOK odeljenja je kontinuirani intenzivni rad na unapređenju softvera za vođenje Nacionalnih evidencija u oblasti sporta Republike Srbije, u skladu sa stalnim napretkom modernih tehnologija, u cilju stvaranja novog, savremenog nacionalnog sportskog informaciono-dokumentacionog sistema koji će omogućiti redovno dobijanje relevantnih i potpunih informacija o svim činiocima sistema sporta Republike Srbije. Pored toga, saradnici INDOK odeljenja će u budućnosti posebnu pažnju posvetiti automatizaciji Sistema za prikupljanje i praćenje sportskih rezultata, čime bi bilo omogućeno da relevantne državne institucije koriste podatke u različitim upravljačkim i razvojnim aktivnostima, poput Kategorizacije sportista i sportskih stručnjaka i sl.

Još jedan od važnih ciljeva Zavoda jeste onaj kojim se bavi Sektor za stručno i razvojno-istraživački  rad  u sportu, a odnosi se na  edukaciju i  podizanje kapaciteta saradnika kroz stručne seminare i konferencije, kao i  na praćenje savremenih tendencija i trendova u oblasti sportskih nauka. U fokusu će biti i unapređenje  dijagnostičkih protokola  i procedura za evaluaciju funkcionalnosti i kapaciteta kretanja tokom faze oporavka od povreda, kao i monitoring i praćenje fizičke aktivnosti dece školskog uzrasta u Republici Srbiji, i nadzor nad stručnim radom u oblasti sporta u cilju unapređenja kvaliteta rada stručnjaka i sportskih organizacija.

Vrhunski stručnjaci iz različitih grana medicine, biomehanike, motoričkih ispitivanja, psihologije i drugih naučnih disciplina pripremaju sportiste na putu ka osvajanju medalja, redovno kontrolišu i prate progres sportiste. Najmodernija oprema za sportsko-medicinsku, psihološku i motoričku dijagnostiku, kao i primena savremene metodologije testiranja sastavni su deo Zavoda. Pored redovnih testiranja, Zavod upravlja sportskim objektima koji su dostupni ne samo vrhunskim sportistima već i celokupnom građanstvu uz prateće, edukativne, sportske i zdravstvene programe. U narednom periodu fokus Zavoda će biti na unapređenju postojećeg rada, intenzivnijoj saradnji sa drugim zdravstvenim institucijama, koje će brinuti o zdravlju naših vrhunskih sportista, uvođenju novih zdravstvenih usluga kako za sportiste, tako i za rekreativce, kao i permanentnom stručnom i naučnom usavršavanju zaposlenih, čime bi se globalni cilj, prerastanje u Institut nacionalnog značaja, ostvario u bliskoj budućnosti.

Top