Obeležen Međunarodni dan mladih u Srbiji

Međunarodni dan mladih u Srbiji se obeležava od 2007. godine, kada je osnovano Ministarstvo omladine i sporta. Svakog 12. avgusta širom sveta države, institucije, organizacije skreću pažnju na pitanja koja utiču na položaj omladine u društvu. Svake godine Ujedinjene nacije ovaj dan obeležavaju pod određenim sloganom, a za 2017. godinu slogan glasi "Mladi grade mir"(Youth Building Peace”) – te je naglasak na ulozi mladih u sprečavanju konflikta, održivom razvoju i miru,  inkluziji i socijalnoj pravdi.

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana mladih ministar Vanja Udovičić  ukazao je na pozitivan trend koji je Ministarstvo omladine i sporta postiglo u neposrednoj saradnji sa mladima, državnim institucijama i partnerima, na polju smanjenja nezaposlenosti mladih, jačanju regionalne omladinske saradnje i participacije mladih kroz međunarodne volonterske kampove.

„Mladi zadovoljni i ostvareni na ličnom i društvenom planu u državi koja im za to stvara uslove i pruža potrebnu podršku je vizija za koju se borimo i cilj kome svakodnevno težimo. Mladi se još uvek suočavaju sa teškoćama u zapošljavanju i osamostaljenju, te ćemo u periodu koji je pred nama nastojati da zajedničkim radom sa mladima, promovišemo omladinsko i socijalno preduzetništvo, uspostavimo biznis inkubatore i centare za unapređenje preduzetništva, učeničke i omladinske kompanije. Uvažavajući okvir omladinske politike Evropske unije i Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija do 2030. godine, u neposrednjoj saradnji sa omladinom pripremićemo novi Akcioni plan za period od 2018. do 2020. godine i unaprediti postojeći normativni okvir”, poručio je Udovičić.

Tokom realizacije programa Mladi su zakon, Ministarstvo omladine i sporta je finansirao više od 1.420 omladinskih ad-hoc volonterskih projekata i 154  omladinskih radnih akcija i međunarodnih volonterskih kampova. U kampovima  uz podršku Mladih istraživača Srbije – Volonterskog servisa Srbije učestvovalo je skoro 2000 volontera (od toga 906 volontera iz 25 zemalja) i poklonilo više od 88.500 volonterskih sati.

Kroz celodnevne programe kulturnog i obrazovnog karaktera koji se sprovode širom Srbije, veliki broj lokalnih samouprava, kancelarija za mlade, omladinskih organizacija i saveza, organizovane su  akcije u cilju skretanja pažnje na pitanja mladih i važnost stvaranja uslova za unapređenje njihovog položaja.

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana mladih, pomoćnik ministra za omladinu, Snežana Klašnja, posetila je međunarodni volonterski kamp u Pančevu koji je organizovan u okviru osmogodišnjeg programa ministarstva, Mladi su zakon, i tom prilikom ukazala na vrednost energije i entuzijazma volontera iz Španije, Ukrajine, Italije, Bugarske, Francuske i Srbije koji su se stavili u službu razvoja lokale zajednice i tokom dvonedeljnog rada na repariranju starih bicikala i obeležavanju biciklističkih staza u gradu promovisali biciklizam kao ekološki održivo prevozno sredstvo i zdrav životni stil.

 

Top